ޚަބަރު

24 ޑިސެމްބަރު 2021

މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިޖްރަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޑިސެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

13 ޑިސެމްބަރު 2021

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ