ގުޅުއްވުމަށް

އަޅުގަންޑުމެންގެ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މ. ޗަނބޭލީވިލާ (12 ވަނަ ފަންގިފިލާ)،
މަޖީދީމަގު (20337)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
އާދީއްތަ-ބުރާސްފަތި 15:00-08:00