ޙައްޤުތައް

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ބަންދު ކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް – ލުއިފޮތައް

  ލުއިފޮތް – Hak Pada Saat Penangkapan
 ޕޯސްޓަރު – Hak Pada Saat Penangkapan
 ލުއިފޮތް – ދިވެހި ތަރުޖަމާ
 ޕޯސްޓަރު – گرفتاری کے وقت حقوق