މި ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

25 ޖޫން 2024

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް

(IUL)168-CA/1/2024/59

ދުވަސް ހަމަވެފައި

އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 2024 ޖުލައި 4 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (މ. ޗަނބޭލީވިލާ (ސްޓަރކްލައުޑްސް ބިލްޑިންގ) / ކ. މާލެ، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.