2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އަދި އިންތިޙާބު އޮންނަ ދުވަހު އަތޮޅުތެރޭގެ ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދުން

07 މޭ 2023

ކޯޕޮރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ދުވަސް ހަމަވެފައި

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް