ޢާއްމު އިލްތިމާސް - އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކަށް އެޗްއައިވީ ޕޮޒިޓިވްވެ

17 ފެބްރުއަރީ 2014

ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް