ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 08-02-2018

2018 ފެބްރުއަރީ 07 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި 3 ފަރާތެއްގެ ހާލަތު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބަލާފައެވެ.


Published on 18-02-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ޙިއްޞާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއެކު 18 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައިވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.


Published on 15-02-2018

2018 ފެބްރުއަރީ 15ގައި ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވުނު ކެނޭޑިއަން ފަންޑް ފޯ ލޯކަލް އިނީޝިއޭޓިވްސް (ސީ.އެފް.އެލް.އައި)ގެ ވަށްމޭޒު ޖަލްސާގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.