ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 03-05-2015

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ..


Published on 06-05-2015

މާލޭގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައްޔާއި މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ތަހްޤީޤް ކުރަމުންނެވެ.


Published on 03-05-2015

1 މެއި 2015 ގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން ގުޅިގެން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންނުން